Om Børnehaven Prinsen

Når barnet starter i Børnehuset Prinsen henholdsvis vuggestue eller børnehave, holder vi en opstarts samtale eller overleveringssamtale. Her deltager I som forældre, den nye kontaktpædagog og kontaktpædagogen fra vuggestuen, dagplejeren eller børnehaven alt efter hvor barnet har gået før. Til samtalen aftales besøg og opstart.

Den næste samtale har I når barnet går i vores skolebørnsgruppe - dvs det sidste år barnet går i børnehave. Her ligger der også en overleveringssamtale til den skole hvor barnet skal gå, med jer, skolen og os som deltagere.

Opstår der behov for en samtale i den tid barnet går her, så tager vi en samtale med jer. Det kan både være på jeres eller på vores opfordring.

Her er min test