I Børnehaven Prinsen har vi forskellige former for studerende i praktik.

Der kan være:

Pædagogstuderende

PAUstuderende

Jobpraktikforløb eller folkeskoleelever i 8. - 10. klasse

Flexjobber

 

Derudover samarbejder vi med jobcenteret om forskellige former for afklaringsforløb, f.eks. virksomhedspraktikker, aktivering af unge og løntilskud. Vi indgår i dette samarbejde af flere forskellige årsager. Vi bidrager til løft af en samfundsmæssig opgave, vi tilbyder et sundt arbejdsmiljø med mulighed for positive joberfaringer, som de senere hen i et andet job kan drage nytte af.