Børnehaven Prinsen åbnede den 1/1 - 2004 efter en sammenlægning mellem Børnehaven Søndersø og Børnehaven Satelitten.

Som den eneste daginstitution i Viborg Kommune har vi aftenåbent.

Vuggestuen og Børnehaven er etableret i en nyrenoveret kasernebygning. Derudover er der etableret et køkken. I vores tilbygning kaldet " pavillion" holder vores førskolegruppe med de 5-6 årige til.

Børnehaven Prinsen skal i foråret 2015 have etableret en ny legeplads for både vuggestuen og børnehaven.