Åbningstider

Information om lukkedage i Dagtilbud 0-6 år i Viborg Kommune

I økonomiaftalen for 2010 har Regeringen og KL ( Kommunernes Landsforening) aftalt, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner og dagplejen skal afskaffes. På lukkedage skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til rådighed for børn med behov for pasning. Børnene er sikret pasning på alle almindelige hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt den 5. juni ( Grundlovsdag) og den 24. december ( Juleaftensdag ), da disse dag ikke defineres som lukkedage.

Den enkelte kommune, der skal fastsætte kriterier for, hvor lavt fremmødet skal være, før der må holdes en lukkedag i daginstitutioner.

Barnets eget dagtilbud kan holde lukket på hverdage med lavt fremmøde, fx i sommerferien eller dagen efter Kristihimmelfart. Når personalet har pædagogiske dage, kan institutionen også holde lukket. Institutionen skal i god tid informere forældrene om lukkedagene og om alternativ sammenpasning i en anden institution.

Det er den enkelte kommune, der skal fastsætte kriterier for, hvor lavt fremmødet skal være, før der må holdes en lukkedag i daginstitutionen.

Kriterier for lavt fremmøde

Hvis undersøgelsen viser et fremmøde / pasningsbehov på under 40% af de indskrevne børn i institutionen, kan institutionen holde lukket. Der skal tilbydes alternativ pasning i området til de børn, der har behov for pasning på lukkedagen.

Alternativ pasning

Forældrene skal så tidligt som muligt ved opslag i institutionen orienteres om lukkedagen samt, hvilken institution, der holder åbent for børn med behov for pasning. Det aftales mellem institutionerne indenfor området, hvem der holder åbent for børn med behov for pasning.