I Børnehuset Prinsen har vi et forældreråd bestående af:

Henrik Lund ( far til Christian )

Jeppe Fjelster ( far til Bertil)

Hanne Kærtoft ( personale i Børnehuset Prinsen )

Klaus Mørkenborg ( far til Alvilda og Vilkes)

Anja Bonde ( mor til Sylvester og Balder

Line Futtrup ( mor til Anton)

Malene Rind ( mor til Oscar)

Lene Orehøj ( leder i Børnehuset Prinsen )